Over Rimpelingen: Brieven uit Zeeland

Rimpelingen is een project dat verhalen van 70-plussers in corona-tijden verzamelt, onderzoekt en vertaalt naar een vertelvoorstelling die in oktober 2021 in première zal gaan.

Thema

Sinds maart 2020 staan 70-plussers bekend als de grootste risicogroep voor het coronavirus. Dat leidde tot stevige maatregelen, van pragmatisch tot draconisch: sluiting van verpleeg- en verzorgingshuizen, beperking van thuiszorg, seniorenuurtjes in de supermarkt, discussies over ‘IC-waardigheid’…

Met een voorstelling vol muziek, spel en woord willen we jullie stemmen laten horen. Stemmen die in het beleid, debat en publieke discussie rond het coronavirus te weinig gehoord worden. Er werd en wordt vooral over ouderen gesproken, niet zoveel door of met. In bredere zin willen we onderzoeken hoe het is om oud(er) te zijn in een samenleving als de onze, waar er niet meer zoveel vanzelfsprekend contact is tussen jongere en oudere generaties.

Wij willen dat contact juist stimuleren: door liedjes, scènes en verhalen te maken die jullie ervaringen zichtbaar maken. Dat geven we terug, aan jonge(re) én oude(re) mensen. Zo leggen we verbinding tussen en binnen generaties, als het gaat om grote levensvragen als ouderdom, ziekte, leven en dood. Die verbinding piekt tijdens het samen kijken en luisteren naar de voorstelling en ook achteraf, in de gesprekken waartoe de voorstelling aanzet.

Doet u mee?

De briefwisseling is inmiddels voorbij. Maar de komende tijd delen we, in alle delen van Zeeland, graag onze bevindingen en gaan we in gesprek met u. Hoe het voor u is geweest. Wat u van deze tijd leert. Welke frustraties en hoop u heeft. Wat u graag wilt zien gebeuren. Hoe we verder moeten. Binnenkort meer over deze momenten.

Op Facebook en Instagram (@rimpelingen_brievenuitzeeland) vindt u de nieuwste berichten over het project.

Tevens werken wij aan een webtoepassing. Deze zal, met het verzamelde materiaal als basiscomponent, instrumenten bevatten voor gesprekken over eenzaamheid; ouderdom en maatschappij; en de bruggen over generatiekloven.

Zeeuws Archief

Jullie brieven vormen, naast materiaal voor de voorstelling, ook een veelstemmig tijdsdocument. Dat brengen we onder in het corona-archief van het Zeeuws Archief, onze samenwerkingspartner. Wil je wel een brief schrijven, maar wil je niet dat die in het archief terechtkomt, vermeld dat dan in je brief.