Wie zijn wij?

“Rimpelingen: Brieven uit Zeeland” is een initiatief van Anna de Bruyckere en Christian Blaha.

Anna de Bruyckere

 
((c)) Bo de Jong

Anna de Bruyckere (1987) houdt van verhalen vertellen, op papier en op het podium. Ze schrijft sinds de millenniumwisseling poëzie. In 2018 en 2019 was ze stadsdichter van Middelburg. In 2020 verscheen haar poëziedebuut ‘Voor permanente bewoning’ bij uitgeverij Cossee (Amsterdam). Ook staat ze regelmatig op de planken met eigen en andermans werk (spoken word, vertellend theater). 

Anna: “Ik ben gefascineerd door beeldvorming, in dit geval van ouderen als de ‘kwetsbare groep’. Maar eigenlijk vertelt dat me niks over hoe zij deze tijd beleven. Daar ben ik nieuwsgierig naar en ik hoop dat ‘Rimpelingen’ op allerlei manieren gesprekken start: gesprekken met onszelf, met elkaar en tussen generaties. Over wie we zijn en hoe we samen kunnen zijn.”

Christian Blaha

((c)) Bo de Jong

Christian Blaha (1972) is een professionele componist (MA), dirigent (MA), pianist en muziekwetenschapper (PhD) die studeerde in Tilburg, Utrecht en Amsterdam bij onder meer Paul Komen, Alexandre Hrisanide en Ed Spanjaard. Zijn complete oeuvre is momenteel in voorbereiding om uitgegeven te worden door DONEMUS (Publishing House of Contemporary Classical Music). Met het professionele Zeeuws Kamerorkest TY bracht Blaha als oprichter en chef-dirigent ruim een decennium lang fonkelnieuwe multidciplinaire muziekprojecten voor het voetlicht. Sinds 2012 is hij als hoofdvakdocent compositie verbonden aan het University College Roosevelt, het in Middelburg gevestigde Honours College van de Universiteit Utrecht. 

Christian: “Ik doe heel graag met dit project mee, ten eerste vanwege de brandende maatschappelijke actualiteit en de noodzaak die hier inhoudelijk aan ten grondslag ligt. Ten tweede heb ik erg veel zin om samen met mijn begaafde collegae een prachtig multidisciplinair kunstwerk neer te zetten dat vele mensen kan raken.”

Joyce Pijnenburg

((c)) Linda Hemmes

Joyce Pijnenburg is cultuur- en religiewetenschapper. Ze schrijft en doceert over vrouwelijke filosofen en historische ‘andersdenkers’ zoals mystici. Vanuit Bureau De Filosoof werkt ze als onderzoeker, redacteur en maker van podiumprogramma’s. Zo organiseerde ze het educatieve debatprogramma Vrouwenlogica over vrouwen in de filosofie; was ze werkzaam als voorzitter van de programmaraad, inleider van lezingen en dialoogbegeleider bij VG Amsterdam; en was ze mede-organisator van de Zeeuwse Nacht van de Filosofie. 

Joyce: “Fijn om te werken aan de productie van een theaterstuk van betekenis voor oud en jong met bevlogen kunstenaars van allerlei pluimage. Als verschillende generaties bij elkaar komen om te praten over dingen die voor iedereen relevant zijn, gaat het knetteren van de inspiratie.”

Stefan Perceval

Stefan Perceval is regisseur, acteur en artistiek leider van theaterwerkplaats Het Gevolg in Turnhout.