Rimpelingen: Brieven uit Zeeland

Ben je, als je oud bent, ook per se kwetsbaar? Wie bepaalt eigenlijk welke mensen tellen als zwak, uitgerangeerd, afgeschreven, en welke juist als weerbaar en wijs?

((c)) Bo de Jong

‘Rimpelingen: Brieven uit Zeeland’ is een caleidoscopische voorstelling in woord, beeld en muziek, gebaseerd op meer dan 100 brieven van Zeeuwse ouderen. Een voorstelling over afgedwongen afzondering en bevrijdend weerzien. Over soorten plezier die je niet voor mogelijk hield. Over touwtje springen en mooie kleertjes. Over nodig hebben en loslaten. En over de tijd die alsmaar doortikt, hoe jong of oud je ook bent.

In het voorjaar van 2020 ontnam corona ons onze dagelijkse bezigheden. Ook onze ideeën en vanzelfsprekendheden kwamen op de tocht te staan. Wat heeft de vrijgekomen tijd en ruimte ons laten zien over ouderdom en oud & jong vandaag?

Duur van de voorstelling: 1 uur + gelegenheid tot dialoog

Tekst en spel: Anna de Bruyckere
Compositie en muzikale uitvoering: Christian Blaha

Regie: Stefan Perceval // Productie: Joyce Pijnenburg

((c)) Bo de Jong
((c)) Bo de Jong

Komt u ook? Zie onze speeldata!