Stichting Rimpelingen

Stichting Rimpelingen zet zich in voor het realiseren van artistieke, cultureel-maatschappelijke producties op vooral de terreinen van podiumkunsten, literatuur en media.

De stichting is in januari 2021 opgericht en produceert Rimpelingen: Brieven uit Zeeland en is penvoerder van de audio-installatie “Dat verhaal ken je toch?” (expositie Ik worstel en kom boven, Watersnoodmuseum).

Het bestuur van de stichting bestaat uit professionals uit de zorg, cultuur en financiën: Mieke Reynen, Han Eygenraam en Lia Westerweele. (Klik hier voor meer informatie over het bestuur.)

Artistiek leider van de stichting is Anna de Bruyckere.