Stichting Rimpelingen

Stichting Rimpelingen zet zich in voor het realiseren van artistieke, cultureel-maatschappelijke producties op vooral de terreinen van podiumkunsten, literatuur en media.

De stichting is in januari 2021 opgericht en produceert Rimpelingen: Brieven uit Zeeland. In datzelfde jaar produceerde ze de audio-installatie “Dat verhaal ken je toch?” (expositie Ik worstel en kom boven, Watersnoodmuseum). Ook is ze sinds 2021 penvoerder van De Baaierd, platform en reizend gasthuis voor de Zeeuwse letteren. Sloopwerk (o.a. HulstArt en festival Onderstroom) is het recentste project.

Het bestuur van de stichting bestaat uit professionals uit de zorg, cultuur en financiën: Mieke Reynen, Han Eygenraam en Lia Westerweele. (Klik hier voor meer informatie over het bestuur.)