Rimpelingen: Het gesprek

Op basis van de thema’s van de gesprekken rondom Rimpelingen, en natuurlijk de voorstelling, is in oktober 2021 een website gelanceerd met drie dialoogsporen. Via die drie sporen kunnen jongeren en ouderen, onderling en met elkaar, in gesprek over drie thema’s:

  • ouderdom in onze maatschappij
  • eenzaamheid
  • de verhouding tussen oud & jong in onze samenleving.

Waarom een dialoog?

In dialogen gaat het er vooral om dat deelnemers naar elkaar luisteren. Door zorgvuldig luisteren help je jezelf en anderen om de besproken ervaringen helder te krijgen. Dat alleen al kan fijn zijn: de kans wordt alleen maar groter dat je begrepen en gezien wordt.

Wat zou je graag willen? Welke stereotypes hanteer je, bewust of onbewust? Waar ben je bang voor? Wat kan jij doen? Als je jezelf deze vragen stelt, leer je jezelf beter kennen en kan je het beste uit je leven halen (en waarschijnlijk ook beter omgaan met wat je minder prettig vindt). Als je deze vragen samen met anderen bespreekt, zou het zomaar kunnen dat je aangenaam verrast bent. Iedereen heeft goede ideeën, iedereen heeft zorgen, de kleine dingen die we voor elkaar doen hebben vaak grote betekenis – een gesprek leidt vaak tot plezier, frisse moed en inspiratie. Soms ook tot troost. En het kan natuurlijk een bijzondere ontmoeting opleveren, die je anders zou hebben gemist.

www.rimpelingen-hetgesprek.nl